Punti miksuba: 0

Fittex
Fittex

EXTRACT LABS, INC. (“Kumpanija” jew “Aħna”) tirrispetta l-privatezza tiegħek u hija impenjata li tipproteġiha permezz tal-konformità tagħna ma’ din il-politika.

Din il-politika tiddeskrivi t-tipi ta’ informazzjoni li nistgħu niġbru mingħandek jew li tista’ tipprovdi meta żżur il-websajt www.extractlabs.com (il-“Websajt”) tagħna u l-prattiki tagħna għall-ġbir, l-użu, iż-żamma, il-protezzjoni u l-iżvelar ta’ dik l-informazzjoni.

Din il-politika tapplika għall-informazzjoni li nġabru:

 • Fuq din il-Websajt.
 • Fl-email, test, u messaġġi elettroniċi oħra bejnek u dan il-Websajt.
 • Permezz ta' applikazzjonijiet mobbli u desktop inti tniżżel minn dan il-Websajt, li jipprovdu interazzjoni dedikata mhux ibbażata fuq il-browser bejnek u dan il-Websajt.
 • Meta jinteraġixxi mar-reklamar u l-applikazzjonijiet tagħna fuq websajts u servizzi ta’ partijiet terzi, jekk dawk l-applikazzjonijiet jew ir-reklamar jinkludu links għal din il-politika.

Ma tapplikax għall-informazzjoni miġbura minn:

 • lilna offline jew permezz ta' kwalunkwe mezz ieħor, inkluż fuq kwalunkwe websajt oħra mħaddma minn Kumpanija jew kwalunkwe parti terza (inklużi l-affiljati u s-sussidjarji tagħna); jew,
 • kwalunkwe parti terza (inklużi l-affiljati u s-sussidjarji tagħna), inkluż permezz ta’ kwalunkwe applikazzjoni jew kontenut (inkluż ir-reklamar) li jista’ jgħaqqad jew ikun aċċessibbli minn jew fuq il-Websajt

Jekk jogħġbok aqra din il-politika bir-reqqa biex tifhem il-politiki u l-prattiki tagħna dwar l-informazzjoni tiegħek u kif se nittrattawha. Jekk ma taqbilx mal-politiki u l-prattiki tagħna, l-għażla tiegħek hi li ma tużax il-Websajt tagħna. Billi taċċessa jew tuża din il-Websajt, taqbel ma' din il-politika ta' privatezza. Din il-politika tista’ tinbidel minn żmien għal żmien (ara Bidliet fil-Politika ta’ Privatezza tagħna). L-użu kontinwu tiegħek ta' dan il-Websajt wara li nagħmlu bidliet huwa meqjus bħala aċċettazzjoni ta' dawk il-bidliet, għalhekk jekk jogħġbok iċċekkja l-politika perjodikament għal aġġornamenti.

Persuni taħt it-18-il sena

Il-Websajt tagħna mhuwiex maħsub għal persuni taħt it-18-il sena. Ħadd taħt it-18-il sena ma jista’ jipprovdi xi informazzjoni personali lil jew fuq il-Websajt. Aħna ma niġbrux xjentement informazzjoni personali minn persuni taħt it-18. Jekk għandek taħt it-18-il sena, tużax jew tipprovdi ebda informazzjoni fuq dan il-Websajt jew fuq jew permezz ta’ xi waħda mill-karatteristiċi tagħha, irreġistra fuq il-Websajt, tagħmel xi xiri permezz tal-Websajt, uża kwalunkwe waħda mill-karatteristiċi ta’ kumment interattiv jew pubbliku ta’ dan il-Websajt jew ipprovdilna xi informazzjoni dwarek innifsek, inkluż ismek, indirizz, numru tat-telefon, indirizz elettroniku, jew kwalunkwe isem tal-iskrin jew isem tal-utent li tista’ tuża. Jekk nitgħallmu li ġbarna jew irċevejna informazzjoni personali mingħand persuna taħt it-18-il sena mingħajr verifika tal-kunsens tal-ġenituri, aħna se nħassru dik l-informazzjoni. Jekk temmen li jista' jkollna xi informazzjoni minn jew dwar tifel taħt it-13-il sena, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq [support@extractlabs.com].

Informazzjoni li Niġbru Dwarek u Kif Niġbruha

Aħna niġbru diversi tipi ta’ informazzjoni minn u dwar l-utenti tal-Websajt tagħna, inkluża informazzjoni:

 • li biha tista' tiġi identifikat personalment, bħal isem, indirizz postali, indirizz elettroniku, numru tat-telefon ("informazzjoni personali");
 • jiġifieri dwarek imma individwalment ma jidentifikakx; u/jew
 • dwar il-konnessjoni tal-internet tiegħek, it-tagħmir li tuża biex taċċessa l-Websajt tagħna u d-dettalji tal-użu.
 • dwar in-negozju tiegħek inkluż, in-negozju tiegħek Numru ta' Identifikazzjoni ta' Min Iħaddem (EIN), rekords li jikkonfermaw l-istatus tiegħek eżenti mit-taxxa; nistgħu niġbru din l-informazzjoni permezz tal-Websajt tagħna, komunikazzjonijiet bl-e-mail jew bit-telefon.

Aħna niġbru din l-informazzjoni:

 • Direttament mingħandek meta tipprovdilna.
 • Awtomatikament hekk kif tinnaviga fis-sit. L-informazzjoni miġbura awtomatikament tista’ tinkludi dettalji tal-użu, indirizzi IP, u informazzjoni miġbura permezz ta’ cookies, web beacons, u teknoloġiji oħra ta’ traċċar.
 • Minn partijiet terzi, pereżempju, l-imsieħba kummerċjali tagħna.

Informazzjoni Li Tipprovdilna

L-informazzjoni li niġbru fuq jew permezz tal-Websajt tagħna tista’ tinkludi:

 • Informazzjoni li tipprovdi billi timla formoli fuq il-Websajt tagħna. Dan jinkludi informazzjoni pprovduta fil-ħin tar-reġistrazzjoni biex tuża l-Websajt tagħna, tissottoskrivi għas-servizz tagħna, tpoġġi materjal, jew titlob aktar servizzi. Nistgħu nitolbuk ukoll informazzjoni meta tirrapporta problema bil-Websajt tagħna.
 • Rekords u kopji tal-korrispondenza tiegħek (inklużi l-indirizzi tal-email), jekk tikkuntattjana.
 • It-tweġibiet tiegħek għal stħarriġ li nistgħu nitolbuk timla għal skopijiet ta' riċerka.
 • Dettalji tat-tranżazzjonijiet li twettaq permezz tal-Websajt tagħna u tat-twettiq tal-ordnijiet tiegħek. Tista' tkun mitlub li tipprovdi informazzjoni finanzjarja qabel ma tagħmel ordni permezz tal-Websajt tagħna.
 • Il-mistoqsijiet tat-tfittxija tiegħek fuq il-Websajt.

Tista' wkoll tipprovdi informazzjoni li għandha tiġi ppubblikata jew murija (minn hawn 'il quddiem, "ippustjati") f'żoni pubbliċi tal-Websajt, jew trażmessa lil utenti oħra tal-Websajt jew partijiet terzi (kollettivament, "Kontribuzzjonijiet tal-Utent"). Il-Kontribuzzjonijiet tal-Utenti Tiegħek jitpoġġew fuq u jiġu trażmessi lil oħrajn għar-riskju tiegħek. Għalkemm aħna nillimitaw l-aċċess għal ċerti paġni/tista' tissettja ċerti settings ta' privatezza għal tali informazzjoni billi tidħol fil-profil tal-kont tiegħek, jekk jogħġbok kun konxju li l-ebda miżura ta' sigurtà ma hija perfetta jew impenetrabbli. Barra minn hekk, ma nistgħux nikkontrollaw l-azzjonijiet ta’ utenti oħra tal-Websajt li magħhom tista’ tagħżel li taqsam il-Kontribuzzjonijiet tal-Utenti tiegħek. Għalhekk, ma nistgħux u ma niggarantixxux li l-Kontribuzzjonijiet tal-Utenti tiegħek mhux se jarawhom persuni mhux awtorizzati. Jekk tippreferi li ma naqsmux ismek u l-indirizz ma 'negozjaturi oħra, jekk jogħġbok ibgħatilna email fuq support@extractlabs.com.

Informazzjoni Aħna Niġbru Permezz Teknoloġiji Awtomatiċi tal-Ġbir tad-Dejta

Hekk kif tinnaviga u jinteraġixxi mal-Websajt tagħna, nistgħu nużaw teknoloġiji ta’ ġbir ta’ dejta awtomatiċi biex niġbru ċerta informazzjoni dwar it-tagħmir tiegħek, l-azzjonijiet ta’ browsing, u l-mudelli, inklużi:

 • Dettalji taż-żjarat tiegħek fuq il-Websajt tagħna, inkluża dejta dwar it-traffiku, dejta dwar il-post, zkuk, u dejta oħra ta’ komunikazzjoni u r-riżorsi li inti taċċessa u tuża fuq il-Websajt.
 • Informazzjoni dwar il-kompjuter tiegħek u l-konnessjoni tal-internet, inkluż l-indirizz IP tiegħek, is-sistema operattiva, u t-tip tal-brawżer.

L-informazzjoni li niġbru awtomatikament hija dejta statistika u tista’ tinkludi informazzjoni personali, jew nistgħu nżommuha jew nassoċjawha ma’ informazzjoni personali li niġbru b’modi oħra jew nirċievu mingħand partijiet terzi. Jgħinna ntejbu l-Websajt tagħna u nwasslu servizz aħjar u aktar personalizzat, inkluż billi jippermettilna:

 • Stima d-daqs tal-udjenza u l-mudelli ta 'użu tagħna.
 • Aħżen informazzjoni dwar il-preferenzi tiegħek, li tippermettilna nippersonalizzaw il-Websajt tagħna skont l-interessi individwali tiegħek.
 • Tħaffef it-tfittxijiet tiegħek.
 • Jirrikonoxxuk meta tirritorna għall-Websajt tagħna.

It-teknoloġiji li nużaw għal dan il-ġbir awtomatiku tad-dejta jistgħu jinkludu:

 • Cookies (jew cookies tal-browser). Cookie hija fajl żgħir imqiegħed fuq il-hard drive tal-kompjuter tiegħek. Tista' tirrifjuta li taċċetta cookies tal-browser billi tattiva l-issettjar xieraq fuq il-browser tiegħek. Madankollu, jekk tagħżel din l-issettjar tista' ma tkunx tista' taċċessa ċerti partijiet tal-Websajt tagħna. Sakemm ma aġġustajtx l-issettjar tal-browser tiegħek sabiex tirrifjuta l-cookies, is-sistema tagħna toħroġ cookies meta tidderieġi l-browser tiegħek lejn il-Websajt tagħna.
 • Cookies Flash. Ċerti karatteristiċi tal-Websajt tagħna jistgħu jużaw oġġetti maħżuna lokali (jew cookies Flash) biex jiġbru u jaħżnu informazzjoni dwar il-preferenzi u n-navigazzjoni tiegħek lejn, minn, u fuq il-Websajt tagħna. Il-cookies tal-flash mhumiex ġestiti mill-istess settings tal-browser kif jintużaw għall-cookies tal-browser. Għal informazzjoni dwar il-ġestjoni tas-settings tal-privatezza u tas-sigurtà tiegħek għall-cookies Flash, ara Għażliet Dwar Kif Nużaw u Niżvelaw l-Informazzjoni Tiegħek.
 • Biex tinstalla Web Beacons. Il-paġni tal-Websajt tagħna u l-e-mails tagħna jista’ jkun fihom fajls elettroniċi żgħar magħrufa bħala web beacons (imsejħa wkoll GIF ċari, tikketti tal-pixel, u gifs b’pixel wieħed) li jippermettu lill-Kumpanija, pereżempju, tgħodd l-utenti li żaru. dawk il-paġni jew fetaħ email u għal statistika oħra tal-websajt (pereżempju, ir-reġistrazzjoni tal-popolarità ta’ ċertu kontenut tal-websajt u l-verifika tal-integrità tas-sistema u tas-server).

Aħna ma niġbrux informazzjoni personali awtomatikament, iżda nistgħu norbtu din l-informazzjoni ma 'informazzjoni personali dwarek li aħna niġbru minn sorsi oħra jew li inti tipprovdilna.

Użu minn Parti Terza ta' Cookies u Teknoloġiji Oħra ta' Traċċar

Xi kontenut jew applikazzjonijiet, inklużi reklami, fuq il-Websajt huma moqdija minn partijiet terzi, inklużi min jirreklama, netwerks u servers tar-reklami, fornituri tal-kontenut, u fornituri tal-applikazzjoni. Dawn il-partijiet terzi jistgħu jużaw cookies waħedhom jew flimkien ma 'web beacons jew teknoloġiji oħra ta' traċċar biex jiġbru informazzjoni dwarek meta tuża l-websajt tagħna. L-informazzjoni li jiġbru tista' tkun assoċjata ma' l-informazzjoni personali tiegħek jew jistgħu jiġbru informazzjoni, inkluża informazzjoni personali, dwar l-attivitajiet tiegħek online maż-żmien u fuq websajts differenti u servizzi online oħra. Jistgħu jużaw din l-informazzjoni biex jipprovdulek reklamar (imġieba) ibbażat fuq l-interessi jew kontenut ieħor immirat.

Aħna ma nikkontrollawx it-teknoloġiji ta' traċċar ta' dawn il-partijiet terzi jew kif jistgħu jintużaw. Jekk għandek xi mistoqsijiet dwar reklam jew kontenut ieħor immirat, għandek tikkuntattja lill-fornitur responsabbli direttament. Għal informazzjoni dwar kif tista’ tagħżel li ma tirċevix reklamar immirat minn bosta fornituri, ara Għażliet Dwar Kif Nużaw u Niżvelaw l-Informazzjoni Tiegħek.

Kif Nużaw l-Informazzjoni Tiegħek

Aħna nużaw informazzjoni li niġbru dwarek jew li tipprovdilna, inkluż kwalunkwe informazzjoni personali:

 • Biex tippreżenta lilek il-Websajt tagħna u l-kontenut tagħha.
 • Biex nipprovdulek informazzjoni, prodotti jew servizzi li titlob mingħandna.
 • Biex tissodisfa kwalunkwe skop ieħor li għalih tipprovdih.
 • Biex nipprovdulek avviżi dwar il-kont tiegħek.
 • Biex inwettqu l-obbligi tagħna u ninfurzaw id-drittijiet tagħna li jirriżultaw minn kwalunkwe kuntratt li jsir bejnek u magħna, inkluż għall-kontijiet u l-ġbir.
 • Biex ninnotifikak dwar bidliet fil-Websajt tagħna jew kwalunkwe prodott jew servizz li noffru jew nipprovdu permezz tagħha.
 • Biex tippermettilek tipparteċipa f'karatteristiċi interattivi fuq il-Websajt tagħna.
 • B'xi mod ieħor nistgħu niddeskrivu meta tipprovdi l-informazzjoni.
 • Għal kwalunkwe skop ieħor bil-kunsens tiegħek.

Nistgħu nużaw ukoll l-informazzjoni tiegħek biex nikkuntattjawk dwar oġġetti u servizzi tagħna stess u ta' partijiet terzi li jistgħu jkunu ta' interess għalik. Jekk ma tridx li nużaw l-informazzjoni tiegħek b'dan il-mod, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq support@extractlabs.com. Għal aktar informazzjoni, ara Għażliet Dwar Kif Nużaw u Niżvelaw l-Informazzjoni Tiegħek.

Nistgħu nużaw l-informazzjoni li ġbarna mingħandek biex inkunu nistgħu nuru reklami lill-udjenzi fil-mira ta' min jirreklama tagħna. Anki jekk aħna ma niżvelawx l-informazzjoni personali tiegħek għal dawn l-iskopijiet mingħajr il-kunsens tiegħek, jekk tikklikkja fuq jew inkella jinteraġixxu ma 'reklam, min jirreklama jista' jassumi li inti tissodisfa l-kriterji fil-mira tiegħu.

Żvelar tal-Informazzjoni Tiegħek

Aħna nistgħu niżvelaw informazzjoni aggregata dwar l-utenti tagħna, u informazzjoni li ma tidentifika l-ebda individwu, mingħajr restrizzjoni.

Aħna nistgħu niżvelaw informazzjoni personali li niġbru jew li tipprovdi kif deskritt f'din il-politika ta 'privatezza:

 • Għas-sussidjarji u l-affiljati tagħna.
 • Lil kuntratturi, fornituri tas-servizz, u partijiet terzi oħra li nużaw biex nappoġġjaw in-negozju tagħna.
 • Lil xerrej jew suċċessur ieħor fil-każ ta’ għaqda, divestiment, ristrutturar, riorganizzazzjoni, xoljiment, jew bejgħ jew trasferiment ieħor ta’ xi wħud jew kollha Extract Labs L-assi ta' Inc., kemm jekk bħala negozju avvjat jew bħala parti minn falliment, likwidazzjoni, jew proċedimenti simili, li fihom informazzjoni personali miżmuma minn Extract Labs Inc. dwar l-utenti tal-Websajt tagħna hija fost l-assi trasferiti.
 • Lil partijiet terzi biex jikkummerċjalizzawlek il-prodotti jew is-servizzi tagħhom jekk ma għażiltx minn dawn l-iżvelar. Aħna kuntrattwalment nirreżiġu li dawn il-partijiet terzi jżommu l-informazzjoni personali kunfidenzjali u jużawha biss għall-finijiet li għalihom aħna niżvelawha lilhom. Għal aktar informazzjoni, ara Għażliet Dwar Kif Nużaw u Niżvelaw l-Informazzjoni Tiegħek.
 • Biex tissodisfa l-iskop li għalih tipprovdih.
 • Għal kwalunkwe skop ieħor żvelat minna meta tipprovdi l-informazzjoni.
 • Bil-kunsens tiegħek.

Aħna nistgħu wkoll niżvelaw l-informazzjoni personali tiegħek:

 • Biex tikkonforma ma' kwalunkwe ordni tal-qorti, liġi, jew proċess legali, inkluż biex tirrispondi għal kwalunkwe talba tal-gvern jew regolatorja.
 • Biex tinforza jew tapplika tagħna termini ta 'Użu, termini tal-bejgħ, termini tal-bejgħ bl-ingrossa u ftehimiet oħra, inkluż għal skopijiet ta’ kontijiet u ġbir.
 • Jekk nemmnu li l-iżvelar huwa meħtieġ jew xieraq biex jipproteġu d-drittijiet, il-proprjetà, jew is-sigurtà ta Extract Labs Inc., il-klijenti tagħna, jew oħrajn. Dan jinkludi l-iskambju ta' informazzjoni ma' kumpaniji u organizzazzjonijiet oħra għall-finijiet ta' protezzjoni mill-frodi u tnaqqis tar-riskju tal-kreditu.

Għażliet Dwar Kif Nużaw u Niżvelaw l-Informazzjoni Tiegħek

Aħna nistinkaw biex nipprovdulek għażliet rigward l-informazzjoni personali li tipprovdilna. Ħloqna mekkaniżmi biex nipprovdulek il-kontroll li ġej fuq l-informazzjoni tiegħek:

 • Teknoloġiji ta' Traċċar u Reklamar. Tista' tissettja l-browser tiegħek biex jirrifjuta l-cookies kollha jew xi wħud mill-browser, jew biex javżak meta jkunu qed jintbagħtu l-cookies. Biex titgħallem kif tista' timmaniġġja s-settings tal-cookie tal-Flash tiegħek, żur il-paġna tas-settings tal-Flash player fuq il-websajt ta' Adobe. Jekk tiddiżattiva jew tirrifjuta l-cookies, jekk jogħġbok innota li xi partijiet minn dan is-sit jistgħu mbagħad ikunu inaċċessibbli jew ma jaħdmux sew.
 • Żvelar tal-Informazzjoni Tiegħek għal Reklamar minn Terzi. Jekk ma tridx li naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek ma’ partijiet terzi mhux affiljati jew mhux aġent għal skopijiet promozzjonali, tista’ tagħlaq billi tiċċekkja l-kaxxa rilevanti li tinsab fuq il-formola li fiha niġbru d-dejta tiegħek (il-formola tal-ordni/formola ta’ reġistrazzjoni ). Tista' wkoll dejjem ma tagħmilx barra billi tibgħatilna email li tiddikjara t-talba tiegħek lil support@extractlabs.com.
 • Offerti Promozzjonali mill-Kumpanija. Jekk ma tixtieqx li l-indirizz tal-email/informazzjoni ta’ kuntatt tiegħek tintuża mill-Kumpanija biex tippromwovi l-prodotti jew is-servizzi tagħna stess jew ta’ partijiet terzi, tista’ tagħlaq billi tibgħatilna email li tiddikjara t-talba tiegħek lil support@extractlabs.com. Jekk aħna bgħattilkom email promozzjonali, tista' tibgħatilna email lura li titlob li titħalla barra minn distribuzzjonijiet ta' email futuri. Dan l-opt out ma japplikax għal informazzjoni pprovduta lill-Kumpanija bħala riżultat ta 'xiri ta' prodott, reġistrazzjoni ta 'garanzija, esperjenza ta' servizz ta 'prodott jew tranżazzjonijiet oħra.
 • Aħna ma nikkontrollawx il-ġbir jew l-użu ta' partijiet terzi tal-informazzjoni tiegħek biex naqdu reklamar ibbażat fuq l-interessi. Madankollu dawn il-partijiet terzi jistgħu jagħtuk modi kif tagħżel li l-informazzjoni tiegħek ma tinġabarx jew tintuża b'dan il-mod. Tista' tagħżel li ma tirċevix reklami mmirati minn membri tan-Netwerk Advertising Initiative ("NAI") fuq il-websajt tan-NAI.

Aċċess u Korrezzjoni tal-Informazzjoni Tiegħek

Tista' tirrevedi u tibdel l-informazzjoni personali tiegħek billi tidħol fil-Websajt u żżur il-paġna tal-profil tal-kont tiegħek.

Tista 'wkoll tibgħatilna email fuq support@extractlabs.com biex titlob aċċess għal, tikkoreġi jew tħassar kwalunkwe informazzjoni personali li tkun ipprovdejt lilna. Aħna ma nistgħux nakkomodaw talba biex tinbidel l-informazzjoni jekk nemmnu li l-bidla tikser xi liġi jew rekwiżit legali jew tikkawża li l-informazzjoni tkun żbaljata.

Jekk tħassar il-Kontribuzzjonijiet tal-Utenti tiegħek mill-Websajt, kopji tal-Kontribuzzjonijiet tal-Utenti tiegħek jistgħu jibqgħu viżibbli f'paġni fil-cache u arkivjati, jew setgħu ġew ikkupjati jew maħżuna minn utenti oħra tal-Websajt. L-aċċess u l-użu xieraq tal-informazzjoni pprovduta fuq il-Websajt, inklużi l-Kontribuzzjonijiet tal-Utenti, huma rregolati minn tagħna termini ta 'Użu.

Id-Drittijiet tal-Privatezza tiegħek ta 'California

It-Taqsima tal-Kodiċi Ċivili ta 'Kalifornja § 1798.83 tippermetti lill-utenti tal-Websajt tagħna li huma residenti ta' Kalifornja jitolbu ċerta informazzjoni dwar l-iżvelar tagħna ta 'informazzjoni personali lil partijiet terzi għall-finijiet ta' kummerċjalizzazzjoni diretta tagħhom. Biex tagħmel talba bħal din, jekk jogħġbok ibgħat email lil support@extractlabs.com jew iktbilna fuq: Extract Labs Inc., 1399 Horizon Ave, Lafayette CO 80026.

Sigurtà tad-Data

Implimentajna miżuri maħsuba biex niżguraw l-informazzjoni personali tiegħek minn telf aċċidentali u minn aċċess, użu, alterazzjoni u żvelar mhux awtorizzati.

Is-sigurtà u s-sigurtà tal-informazzjoni tiegħek jiddependu wkoll minnek. Fejn tajniek (jew fejn għażilt) password għall-aċċess għal ċerti partijiet tal-Websajt tagħna, inti responsabbli biex iżżomm din il-password kunfidenzjali. Nitolbuk ma taqsamx il-password tiegħek ma’ ħadd (sakemm ma’ persuna awtorizzata biex taċċessa u/jew tuża l-kont tiegħek). Inħeġġuk toqgħod attent li tagħti informazzjoni f'żoni pubbliċi tal-Websajt bħal bordijiet tal-messaġġi. L-informazzjoni li taqsam f'żoni pubbliċi tista' taraha kwalunkwe utent tal-Websajt.

Sfortunatament, it-trażmissjoni tal-informazzjoni permezz tal-internet mhix kompletament sigura. Għalkemm aħna nagħmlu l-almu tagħna biex nipproteġu l-informazzjoni personali tiegħek, ma nistgħux niggarantixxu s-sigurtà tal-informazzjoni personali tiegħek trażmessa lill-Websajt tagħna. Kwalunkwe trasmissjoni ta' informazzjoni personali hija għar-riskju tiegħek. Aħna m'aħniex responsabbli għall-evitar ta' kwalunkwe settings ta' privatezza jew miżuri ta' sigurtà li jinsabu fuq il-Websajt.

Bidliet fil-Politika tal-Privatezza Tagħna

Hija l-politika tagħna li npoġġu kwalunkwe bidla li nagħmlu għall-politika ta 'privatezza tagħna f'din il-paġna. Jekk nagħmlu bidliet materjali għal kif nittrattaw l-informazzjoni personali ta 'l-utenti tagħna, aħna ninnotifikaw permezz ta' avviż fuq il-paġna ewlenija tal-Websajt. Id-data meta l-politika tal-privatezza ġiet riveduta l-aħħar hija identifikata fil-parti ta ’fuq tal-paġna. Int responsabbli biex tiżgura li jkollna indirizz tal-posta elettroniku attiv u aġġornat għalik, u li żżur il-Websajt tagħna u din il-politika ta 'privatezza biex tivverifika jekk hemmx xi tibdil.

Informazzjoni dwar kuntatt

Biex tistaqsi mistoqsijiet jew tikkummenta dwar din il-politika ta 'privatezza u l-prattiki ta' privatezza tagħna, ikkuntattjana fuq:

Extract Labs Inc
1399 Horizon Ave
Lafayette CO 80026

support@extractlabs.com

Modifikat l-aħħar: 1 ta' Mejju, 2019

Irreferi Ħabib!

AGĦTI $50, IKOLLOK $50
Agħti lill-ħbieb tiegħek $50 off fuq l-ewwel ordni tagħhom ta '$150+ u ikseb $50 għal kull referenza ta' suċċess.

Irreferi Ħabib!

AGĦTI $50, IKOLLOK $50
Agħti lill-ħbieb tiegħek $50 off fuq l-ewwel ordni tagħhom ta '$150+ u ikseb $50 għal kull referenza ta' suċċess.

Irreġistra u Iffranka 20%

Ingħaqad man-newsletter tagħna ta' kull ġimgħatejn u ikseb 20% OFF 20% OFF l-ewwel ordni tiegħek!

Irreġistra u Iffranka 20%

Ingħaqad man-newsletter tagħna ta' kull ġimgħatejn u ikseb 20% OFF 20% OFF l-ewwel ordni tiegħek!

Irreġistra u Iffranka 20%

Ingħaqad man-newsletter tagħna ta' kull ġimgħatejn u ikseb 20% off 20% off l-ewwel ordni tiegħek!

Irreġistra u Iffranka 20%

Ingħaqad man-newsletter tagħna ta' kull ġimgħatejn u ikseb 20% off 20% off l-ewwel ordni tiegħek!

Grazzi!

L-appoġġ tiegħek huwa imprezzabbli! Nofs il-klijenti l-ġodda tagħna ġejjin minn klijenti sodisfatti bħalek li jħobbu l-prodotti tagħna. Jekk taf lil xi ħadd ieħor li jista' jgawdi l-marka tagħna, nixtiequ li inti tirreferih ukoll.

Agħti lill-ħbieb tiegħek $50 off fuq l-ewwel ordni tagħhom ta '$150+ u ikseb $50 għal kull referenza ta' suċċess.

Grazzi!

L-appoġġ tiegħek huwa imprezzabbli! Nofs il-klijenti l-ġodda tagħna ġejjin minn klijenti sodisfatti bħalek li jħobbu l-prodotti tagħna. Jekk taf lil xi ħadd ieħor li jista' jgawdi l-marka tagħna, nixtiequ li inti tirreferih ukoll.

Agħti lill-ħbieb tiegħek $50 off fuq l-ewwel ordni tagħhom ta '$150+ u ikseb $50 għal kull referenza ta' suċċess.

Grazzi talli iffirmaw!
Iċċekkja l-email tiegħek għal kodiċi tal-kupun

Uża l-kodiċi waqt iċ-checkout għal 20% off fl-ewwel ordni tiegħek!