Punti miksuba: 0

Fittex
Fittex

EXTRACT LABS INC.
TERMINI U KUNDIZZJONIJIET GĦAL BEJGĦ ONLINE

 1. DAN ID-DOKUMENT FIH INFORMAZZJONI IMPORTANTI ĦAFNA DWAR ID-DRITTIJIET U L-OBBLIGAZZJONIJIET TIEGĦEK, KIF UKOLL KUNDIZZJONIJIET, LIMITAZZJONIJIET, U ESKLUŻJONIJIET LI JISTGĦU JAPPLIKAW GĦALIK. JEKK JOGĦĠBOK AQRAH B'attenzjoni.

  DAWN IT-TERMINI U KUNDIZZJONIJIET JEĦTIEĠ L-UŻU TA' ARBITRAĠĠ BIEX JIRROLVI TWETTIJIET, PLEJJOK PROVI TAL-ĠURIJA JEW AZZJONIJIET TA' KLASSI.

  BIL-GĦANDU ORDNI GĦAL PRODOTTI MINN DAN IL-WEBSITE, INTI AĊĊETTA U HUMA MARBAT B’ DAWN IT-TERMINI U KUNDIZZJONIJIET. INTI TIRRAPPREŻENTA U GĦANDEK LI GĦANDEK 18-il SENA JEW AKTAR U TA’ ETA’ LEGALI BIEX TIFFORMA KUNTRATT JOBBLI MAL-KUMPANIJA U TLAĦĦAQ IR-REKWIŻITI KOLLHA TA’ ELIĠIBBILTÀ TAL-KUMPANIJA.

  INTI TISTA' MA ORDNI JEW JIKSBU PRODOTTI MINN DAN IL-WEBSITE JEKK INTI (A) MA TAQBEL MA DAWN IT-TERMINI, (B) MHUX KJAN TA' (i) TA' L-INQAS 18-il SENA JEW (ii) ETA LEGALI BIEX TIFFORK KUNTRATT LI JOBBLI. MA EXTRACT LABS INC., JEW (Ċ) HUMA PROJBITTI MILL-AĊĊESS JEW TUŻA DAN IL-WEBSITE JEW KULL KONTENUT JEW OĠĠETTI TA' DAN IL-WEBSITE MILL-LIĠI APPLIKABBLI.

  ID-DIKJARAZZJONIJIET MAGĦMULA DWAR IL-PRODOTTI TAL-KUMPANIJA MA ĠEW VALUTATI MILL-AMMINISTRAZZJONI TAL-IKEL U D-DROGI. L-EFFIKAĊJA TAL-PRODOTTI TAL-KUMPANIJA MA ĠIET KFERMATA MINN RIĊERKA APPROVATA MILL-FDA. IL-PRODOTTI TAL-KUMPANIJA MHUMIEX INTENZJONATI LI JIDDIAGNOSTAW, Jittrattaw, FEJJEQ JEW PREVENTI XI MARDA. L-INFORMAZZJONI KOLLHA PREŻENTATA HAWN MHUX IMFEMSA BĦALA SOSTITUT GĦAL JEW ALTERNATTIVA GĦAL INFORMAZZJONI MILL-PRATTIĊANTI TAL-KURA TAS-SAĦĦA. JEKK JOGĦĠBOK IKKONSULTA L-PROFESSJONALI TAL-KURA TAS-SAĦĦA TIEGĦEK DWAR INTERAZZJONIJIET POTENZJALI JEW KOMPLIKIKAZZJONIJIET OĦRA POSSIBBLI QABEL TUŻA KULL PRODOTT. L-ATT FEDERALI GĦALL-IKEL, DROGI U KOSMETIKU JOĦTIEĠ DAN L-AVVIŻ.

  Dawn it-termini u l-kundizzjonijiet għall-bejgħ onlajn (dawn it-“Termini tal-Bejgħ”) japplikaw għax-xiri u l-bejgħ ta’ prodotti permezz https://www.extractlabs.com (is-“Sit tal-Web”). Dawn it-Termini tal-Bejgħ huma soġġetti għal tibdil sa Extract Labs Inc. (imsejħa "aħna", "aħna" jew "tagħna" kif il-kuntest jista' jeħtieġ) mingħajr avviż bil-miktub minn qabel fi kwalunkwe ħin, fid-diskrezzjoni unika tagħna. L-aħħar verżjoni ta’ dawn it-Termini tal-Bejgħ se tiġi ppubblikata fuq dan is-Sit tal-Web, u għandek tirrevedi dawn it-Termini tal-Bejgħ qabel tixtri xi prodotti li huma disponibbli permezz ta’ dan is-Sit tal-Web. L-użu kontinwu tiegħek ta' dan is-Sit Web wara bidla ppubblikata f'dawn it-Termini tal-Bejgħ jikkostitwixxi l-aċċettazzjoni u l-qbil tiegħek ta' tali bidliet.

  Dawn it-Termini tal-Bejgħ huma parti integrali mill-Websajt Termini ta 'Użu li japplikaw b'mod ġenerali għall-użu tas-Sit Web tagħna. Għandek ukoll tirrevedi bir-reqqa tagħna Regoli tal-privatezza qabel ma tagħmel ordni għal prodotti permezz ta' dan is-Sit Web (ara t-Taqsima 8).

 2. Aċċettazzjoni u Kanċellazzjoni ta' Ordni. Inti taqbel li l-ordni tiegħek hija offerta biex tixtri, taħt dawn it-Termini tal-Bejgħ, il-prodotti kollha elenkati fl-ordni tiegħek. L-ordnijiet kollha għandhom jiġu aċċettati minna jew mhux se nkunu obbligati li nbiegħu l-prodotti lilek. Nistgħu nagħżlu li ma naċċettawx ordnijiet fid-diskrezzjoni unika tagħna. Wara li tkun irċevejt l-ordni tiegħek, aħna nibagħtulek email ta' konferma bin-numru tal-ordni tiegħek u d-dettalji tal-oġġetti li ordnajt. Aċċettazzjoni tal-ordni tiegħek u l-formazzjoni tal-kuntratt tal-bejgħ bejn Extract Labs Inc. u ma jseħħx sakemm u sakemm irċivejt l-email ta’ konferma tal-ordni tiegħek. Għandek l-għażla li tikkanċella l-ordni tiegħek fi kwalunkwe ħin qabel ma nkunu bgħattna l-email ta' konferma tat-tbaħħir tiegħek billi ċċempel lid-Dipartiment tas-Servizz tal-Klijent tagħna fuq 303.927.6130 jew ibgħatilna email fuq support@extractlabs.com
 3. Prezzijiet u Termini ta' Ħlas.
  • Il-prezzijiet kollha mibgħuta fuq dan il-Web Site huma soġġetti għal bidla mingħajr avviż. Il-prezz iċċarġjat għal prodott ikun il-prezz fis-seħħ fil-ħin li titqiegħed l-ordni u se jkun stabbilit fl-email ta’ konferma tal-ordni tiegħek. Żidiet fil-prezzijiet japplikaw biss għal ordnijiet li jsiru wara tali bidliet. Il-prezzijiet mibgħuta ma jinkludux taxxi jew ħlasijiet għat-tbaħħir u t-tqandil. It-taxxi u l-ħlasijiet kollha bħal dawn se jiġu miżjuda mat-total tal-merkanzija tiegħek u se jiġu dettaljati fil-cart tax-xiri tiegħek u fl-email ta’ konferma tal-ordni tiegħek. Aħna m'aħniex responsabbli għall-ipprezzar, żbalji tipografiċi, jew żbalji oħra fi kwalunkwe offerta minna u aħna nirriżervaw id-dritt li nikkanċellaw kwalunkwe ordnijiet li jirriżultaw minn tali żbalji.
  • It-termini ta 'ħlas huma fid-diskrezzjoni unika tagħna u l-ħlas għandu jiġi riċevut minna qabel l-aċċettazzjoni tagħna ta' ordni. Aħna naċċettaw VISA, Discover, MasterCard, u American Express® għax-xiri kollu. Inti tirrappreżenta u tiggarantixxi li (i) l-informazzjoni dwar il-karta ta’ kreditu li tipprovdilna hija vera, korretta u kompluta, (ii) inti debitament awtorizzat li tuża tali karta ta’ kreditu għax-xiri, (iii) l-ispejjeż imġarrba minnek se jiġu onorati mill-kumpanija tal-karta ta' kreditu tiegħek, u (iv) inti tħallas ħlasijiet imġarrba minnek bil-prezzijiet imqiegħda, inklużi t-taxxi applikabbli kollha, jekk ikun hemm.
 4. Kunsinni; Kunsinna; Titolu u Riskju ta' Telf.
  • Aħna se nirranġaw għall-ġarr tal-prodotti lilek. Jekk jogħġbok iċċekkja l-paġna tal-prodott individwali għal għażliet speċifiċi ta 'kunsinna. Int tħallas il-ħlasijiet kollha tat-tbaħħir u t-tqandil speċifikati matul il-proċess tal-ordni.
  • L-ordnijiet kollha li fihom Extract Tanks awtomatikament ikollhom ħlas ta '$8 miżjud
  • It-titlu u r-riskju ta' telf jgħaddu lilek mat-trasferiment tagħna tal-prodotti lit-trasportatur. Id-dati tat-tbaħħir u tal-kunsinna huma stimi biss u ma jistgħux jiġu garantiti. Aħna m'aħniex responsabbli għal xi dewmien fil-vjeġġi.
  • Jekk il-konsenja tiegħek tesperjenza dewmien, hija mmarkata bħala kkonsenjata iżda ma rċevejthiex, jew l-informazzjoni tat-traċċar tieqaf milli taġġorna, jekk jogħġbok ikkuntattjana fuq support@extractlabs.com. Klijenti b'ordnijiet domestiċi għandhom jilħqu fi żmien 7-14-il jum mill-aħħar skan u klijenti b'ordnijiet internazzjonali għandhom jilħqu fi żmien 3 xhur mill-aħħar skan. Wara dan il-perjodu ta' żmien, ma nkunux nistgħu nidentifikaw kwistjonijiet ta' transitu.
 5. Ritorni, Rifużjonijiet, u Oġġetti Neqsin

  Except for any products designated on the Site as non-returnable, we will accept a return of the products for a refund of your purchase price, less the original shipping and handling costs, provided such return is made within seven (7) days of delivery and provided such products are returned in their original condition. To return products, you must call 303.927.6130 or email us at support@extractlabs.com.

  Int responsabbli għall-ħlasijiet kollha tat-tbaħħir u t-tqandil fuq oġġetti rritornati—tista 'jew tixtri t-tikketta tiegħek jew nistgħu nipprovdulek waħda għal ħlas addizzjonali. Inti ġġorr ir-riskju ta 'telf waqt il-ġarr. Ir-ritorni kollha huma soġġetti għal ħamsa u għoxrin fil-mija (25%) miżata ta' riforniment.

  When your order is delivered, open it immediately to verify the contents of your package. If you receive your order and find that it is missing any of the items you purchased, please contact us within 3 days of your order being delivered at 303.927.6130 or email us at support@extractlabs.com. Past the third day, we will be unable to verify the item was missing from the order and therefore unable to send any replacement items.

  Ir-rifużjonijiet jiġu pproċessati fi żmien bejn wieħed u ieħor sebat (7) ijiem ta’ negozju mill-wasla tagħna tal-merkanzija tiegħek. Ir-rifużjoni tiegħek ser tiġi kkreditata lura lill-istess metodu ta 'ħlas użat biex isir ix-xiri oriġinali fuq il-Web Site. AĦNA NOFFRU L-EBDA RIFUŻJONIJIET FUQ KWALUNKWE PRODOTT MAGĦMULA FUQ DAN IS-SIT BĦALA MHUX JIRRITORNATI.
 6. PRODOTTI MIBBIEGĦA “KIF INHI” “FEJN HI” “FEJN DISPONIBBLI”

  IL-PRODOTTI KOLLHA MIXTRA MILL-WEB SITE JINBIEGĦU FUQ BAŻI “KIF INHI” “FEJN HI” U “FEJN DISPONIBBLI” BL-EBDA GARANZIJA, MIKTUBA JEW IMPLIKATI ESPRESSAMENT.

  AĦNA NIĊILDAW B'MOD ESPLICITÀ MILL-GARANZIJI IMPLICITI TA' KUMMERĊJABILITÀ U ADATTITÀ GĦAL GĦAN PARTIKOLARI.

  IR-RESPONSABBILTÀ TAGĦNA GĦAL PRODOTTI DIFETTIŻI HIJA LIMITATA GĦAL SOSTITUZZJONI TAL-PRODOTT JEW RIFUŻJONI TAL-PREZZ XIRI, GĦALL-GĦAŻLA TAGĦNA. LA KWALUNKWE PRESTAZZJONI JEW KONDOTTA OĦRA, LANQAS TAGĦRIF, DIKJARAZZJONI, PARIR JEW TESTIMONJAR PROVVUTI MINA JEW KULL AĠENTI, IMPJEGATI JEW KLIJENTI TAGĦNA M'HU JĦOLQU GARANZIJA. IR-RIMEDJI TA’ RIFUŻJONI TAL-PREZZ TA’ XIRI JEW SOSTITUZZJONI TAL-PRODOTT, GĦAL GĦAŻLA TAGĦNA, HUMA RIMEDJI UNIKA U ESKLUSSIVI TIEGĦEK U L-OBBLIGAZZJONI U IR-RESPONSABBILTÀ SĦIĦA TAGĦNA GĦAL KWALUNKWE PRODOTTI DIFETTIŻI. IR-RESPONSABBILTÀ TAGĦNA TAĦT L-EBDA ĊIRKOSTANZA MA TAQBED MILL-AMMONT ATTWALI MĦALLSA MINNK GĦALL-PRODOTT JEW SERVIZZ DIFETTIŻ LI INTI XTRAJT PERMEZZ TAL-WEB SITE, Lanqas SE NKUN TAĦT L-ebda ĊIRKOSTANZA GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦAL KWALUNKWE GĦALL-PRODOTT JEW SERVIZZ DIFETTUTI. DIRETTA JEW INDIRETTA.

  XI STATI MA JIPPREMETUX L-ESKLUŻJONI JEW IL-LIMITAZZJONI TA ’DANNI INĊIDENTALI JEW KONSEGWENZJALI, MELA L-LIMITAZZJONI JEW L-ESKLUŻJONI TA’ QUDDIEM MA JAPPLIKAWX GĦALIK.

 7. Oġġetti Mhux għall-Bejgħ mill-ġdid jew għall-Esportazzjoni. Inti taqbel li tikkonforma mal-liġijiet u r-regolamenti applikabbli kollha tad-diversi stati u tal-Istati Uniti. Inti tirrappreżenta u tiggarantixxi li qed tixtri prodotti mill-Web Site għall-użu personali jew fid-dar tiegħek biss, u mhux għall-bejgħ mill-ġdid jew l-esportazzjoni.
 8. Privatezza. tagħna Regoli tal-privatezza, jirregola l-ipproċessar tad-dejta personali kollha miġbura mingħandek b'rabta max-xiri tiegħek ta 'prodotti permezz tal-Web Site.
 9. Forza tal-Maġġoranza. Aħna mhux ser inkunu responsabbli jew responsabbli lejk, u lanqas inkunu meqjusa li naqsu jew kisru dawn it-Termini tal-Bejgħ, għal kwalunkwe nuqqas jew dewmien fil-prestazzjoni tagħna taħt dawn it-Termini tal-Bejgħ meta u sal-punt tali nuqqas jew dewmien ikun ikkawżat minn jew jirriżulta. minn atti jew ċirkostanzi lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna, inklużi, mingħajr limitazzjoni, atti ta 'Alla, għargħar, nar, terremot, splużjoni, azzjonijiet governattivi, gwerra, invażjoni jew ostilitajiet (kemm jekk il-gwerra hija ddikjarata jew le), theddid jew atti terroristiċi, irvell jew inkwiet ċivili ieħor, emerġenza nazzjonali, rivoluzzjoni, insurrezzjoni, epidemija, lockouts, strajks jew tilwim ieħor tax-xogħol (kemm jekk relatat mal-forza tax-xogħol tagħna u kemm jekk le), jew restrizzjonijiet jew dewmien li jaffettwaw it-trasportaturi jew inabbiltà jew dewmien fil-kisba ta’ provvisti ta’ materjali, materjali adegwati jew adattati jew ħsara fit-telekomunikazzjoni jew qtugħ tad-dawl.
 10. Liġi Governattiva u Ġurisdizzjoni. Il-kwistjonijiet kollha li jirriżultaw minn jew li għandhom x’jaqsmu ma’ dawn it-Termini huma esklussivament irregolati minn u interpretati skont il-liġijiet tal-Istat ta’ Colorado mingħajr ma jagħtu effett lil xi dispożizzjoni jew regola ta’ għażla jew kunflitt ta’ liġi (kemm jekk tal-Istat ta’ Colorado jew kwalunkwe ġurisdizzjoni oħra). ) li tikkawża l-applikazzjoni tal-liġijiet ta' kwalunkwe ġurisdizzjoni minbarra dawk tal-Istat ta' Colorado.
 11. Soluzzjoni ta' Tilwim u Arbitraġġ vinkolanti.
  • INTI U EXTRACT LABS Inc. QED JAQBLU LI JAQTGU KWALUNKWE DRITTIJIET BIEX JITTIEGATI TALBIET F'QORTI JEW QUDDIEM ĠURIJA, JEW BIEX JIPARTEĊIPAW F'AZZJONI TA' KLASSI JEW AZZJONI RAPPREŻENTATTIVA B'RISPETT TA' TALBA. DRITTIJIET OĦRA LI KIEN JKOLLHOM JEKK TIR IL-QORTI JISTGĦU WKOLL MA JKUNU DISPONIBBLI JEW JISTGĦU JKUN LIMITAT FL-ARBITRAĠĠ.

   KWALUNKWE TALBA, TILWIM JEW KONTROVERSJA (KEMM B'KUNTRATT, DELET JEW MOD IEĦOR, KEMM PREEŻISTENTI, PREŻENTI JEW FUTUR, U INKLUŻI STATUTAJI, PROTEZZJONI TAL-KONSUMATUR, LIĠI KOMUNI, DELET INTENZJONALI, INJUNCTIV U TALBIET EKWISTIVI) U GĦALL-UŻU TA' L-UŻU. B'KULL MOD GĦAX-XIRI TIEGĦEK TA' PRODOTTI PERMEZZ IS-SIT, SE JIĠI RISOLVUT ESKLUSSIVAMENT U FL-AĦĦAR BIL-ARBITRAĠĠ JOBBLI.

  • L-arbitraġġ se jiġi amministrat mill-Assoċjazzjoni Amerikana tal-Arbitraġġ ("AAA") skont ir-Regoli tal-Arbitraġġ tal-Konsumatur (ir-"Regoli tal-AAA") li dakinhar ikunu fis-seħħ, ħlief kif modifikat b'din it-Taqsima 11. (Ir-Regoli tal-AAA huma disponibbli fuq www. adr.org/arb_med jew billi ċċempel lill-AAA fuq 1-800-778-7879.) L-Att Federali ta' Arbitraġġ jirregola l-interpretazzjoni u l-infurzar ta' din it-taqsima.

   L-arbitru se jkollu awtorità esklussiva biex isolvi kwalunkwe tilwima relatata mal-arbitrabbiltà u/jew l-eżegwibbiltà ta’ din id-dispożizzjoni tal-arbitraġġ, inkluż kwalunkwe kontestazzjoni ta’ bla sens jew kwalunkwe sfida oħra li d-dispożizzjoni tal-arbitraġġ jew il-Ftehim hija nulla, annullabbli jew b’xi mod ieħor invalida. L-arbitru se jingħata s-setgħa li jagħti kwalunkwe eżenzjoni li tkun disponibbli fil-qorti taħt il-liġi jew f'ekwità. Kwalunkwe deċiżjoni tal-arbitru(i) tkun finali u vinkolanti għal kull waħda mill-partijiet u tista' tiddaħħal bħala sentenza fi kwalunkwe qorti ta' ġurisdizzjoni kompetenti.

   Aħna se nkunu responsabbli li nħallsu t-tariffi tal-arbitraġġ/arbitru ta' kull konsumatur individwali.

  • Tista' tagħżel li ssegwi t-talba tiegħek fil-qorti għal talbiet żgħar aktar milli fl-arbitraġġ jekk tagħtina avviż bil-miktub tal-intenzjoni tiegħek tagħmel dan fi żmien sittin (60) jum mix-xiri tiegħek. L-arbitraġġ jew il-proċediment tal-qorti għal talbiet żgħar se jkun limitat biss għat-tilwima jew kontroversja individwali tiegħek.
  • Inti taqbel ma' arbitraġġ fuq bażi individwali. Fi kwalunkwe tilwima, LA INTI Lanqas EXTRACT LABS Inc. SE JKUN INTITOLAT LI JINGĦAQAD JEW JIKKONSOLIDAW TKLIMIET MINN JEW KONTRA KLIJENTI OĦRA FIL-QORTI JEW F'ARBITRAĠĠ JEW B'MOD IEĦOR TIPARTEĊIPA FI KWALUNKWE TALBA BĦALA RAPPREŻENTANT TAL-KLASSI, MEMBRI TAL-KLASSI JEW F'KAPAĊITÀ TA' AVVOKAT ĠENERALI PRIVAT. It-tribunal ta' l-arbitraġġ ma jistax jikkonsolida aktar minn pretensjonijiet ta' persuna waħda, u ma jista' mod ieħor jippresiedi fuq xi forma ta' rappreżentant jew proċediment ta' klassi. It-tribunal tal-arbitraġġ m'għandu l-ebda setgħa li jqis l-eżegwibbiltà ta' din ir-rinunzja tal-arbitraġġ ta' klassi u kwalunkwe kontestazzjoni għar-rinunzja tal-arbitraġġ ta' klassi tista' titqajjem biss f'qorti ta' ġurisdizzjoni kompetenti.

   Jekk xi dispożizzjoni ta’ dan il-ftehim ta’ arbitraġġ tinstab li ma tistax tiġi infurzata, id-dispożizzjoni li ma tistax tiġi infurzata tinqata’ u l-bqija tat-termini ta’ arbitraġġ jiġu infurzati.

 12. Assenjazzjoni. Inti ma tassenja l-ebda drittijiet tiegħek jew tiddelega l-ebda obbligu tiegħek taħt dawn it-Termini tal-Bejgħ mingħajr il-kunsens minn qabel bil-miktub tagħna. Kwalunkwe assenjazzjoni jew delega allegata bi ksur ta' din it-Taqsima 12 hija nulla u bla effett. L-ebda assenjazzjoni jew delega ma jeħlisk minn kwalunkwe obbligu tiegħek taħt dawn it-Termini tal-Bejgħ.
 13. Ebda Rinunzji. In-nuqqas minna li ninfurzaw kwalunkwe dritt jew dispożizzjoni ta’ dawn it-Termini tal-Bejgħ mhux se jikkostitwixxi rinunzja għall-infurzar futur ta’ dak id-dritt jew dispożizzjoni. Ir-rinunzja ta’ kwalunkwe dritt jew dispożizzjoni tkun effettiva biss jekk bil-miktub u ffirmata minn rappreżentant debitament awtorizzat ta’ Extract Labs Inc
 14. L-ebda Benefiċjarju ta' Partijiet Terzi. Dawn it-Termini tal-Bejgħ ma jagħtux u mhumiex intenzjonati li jagħtu xi dritt jew rimedji lil xi persuna oħra għajrek.
 15. Avviżi.
  • Għalik. Nistgħu nipprovdulek kwalunkwe avviż taħt dawn it-Termini tal-Bejgħ billi: (i) nibagħtu messaġġ lill-indirizz tal-email li tipprovdi jew (ii) billi nibgħatu fuq il-Web Site. L-avviżi mibgħuta bl-email se jkunu effettivi meta nibagħtu l-email u l-avviżi li nipprovdu bl-istazzjonar ikunu effettivi malli nibgħatu. Hija r-responsabbiltà tiegħek li żżomm l-indirizz elettroniku tiegħek kurrenti.
  • Ghalina. Biex tagħtina avviż taħt dawn it-Termini tal-Bejgħ, trid tikkuntattjana kif ġej: (i) bl-e-mail lil support@extractlabs.com; jew (ii) permezz ta’ kunsinna personali, kurrier matul il-lejl jew posta reġistrata jew ċertifikata lil: Extract Labs Inc 1399 Horizon Ave, Lafayette CO 80026. Nistgħu naġġornaw l-indirizz elettroniku jew l-indirizz għall-avviżi lilna billi nippubblikaw avviż fuq il-Website. Avviżi pprovduti permezz ta' kunsinna personali jkunu effettivi immedjatament. Avviżi pprovduti permezz ta' trasmissjoni-posta jew kurrier matul il-lejl se jkunu effettivi jum ta' negozju wara li jintbagħtu. Avviżi pprovduti b'posta reġistrata jew ċertifikata se jkunu effettivi tlett ijiem ta' xogħol wara li jintbagħtu.
 16. Separabbiltà. Jekk xi dispożizzjoni ta’ dawn it-Termini tal-Bejgħ tkun invalida, illegali, nulla jew mhux infurzabbli, allura dik id-dispożizzjoni titqies maqtugħa minn dawn it-Termini tal-Bejgħ u ma taffettwax il-validità jew l-infurzabbiltà tad-dispożizzjonijiet li jifdal ta’ dawn it-Termini tal-Bejgħ.
 17. Ftehim kollu. Dawn it-Termini tal-Bejgħ, it-Termini tal-Użu tal-Websajt tagħna u l-Politika ta’ Privatezza tagħna se jitqiesu l-ftehim finali u integrat bejnek u bejnietna dwar il-kwistjonijiet li jinsabu f’dawn it-Termini tal-Bejgħ.

Data l-aħħar modifikata: 1 ta' Mejju, 2019

Irreferi Ħabib!

AGĦTI $50, IKOLLOK $50
Agħti lill-ħbieb tiegħek $50 off fuq l-ewwel ordni tagħhom ta '$150+ u ikseb $50 għal kull referenza ta' suċċess.

Irreferi Ħabib!

AGĦTI $50, IKOLLOK $50
Agħti lill-ħbieb tiegħek $50 off fuq l-ewwel ordni tagħhom ta '$150+ u ikseb $50 għal kull referenza ta' suċċess.

Irreġistra u Iffranka 20%

Ingħaqad man-newsletter tagħna ta' kull ġimgħatejn u ikseb 20% OFF 20% OFF l-ewwel ordni tiegħek!

Irreġistra u Iffranka 20%

Ingħaqad man-newsletter tagħna ta' kull ġimgħatejn u ikseb 20% OFF 20% OFF l-ewwel ordni tiegħek!

Irreġistra u Iffranka 20%

Ingħaqad man-newsletter tagħna ta' kull ġimgħatejn u ikseb 20% off 20% off l-ewwel ordni tiegħek!

Irreġistra u Iffranka 20%

Ingħaqad man-newsletter tagħna ta' kull ġimgħatejn u ikseb 20% off 20% off l-ewwel ordni tiegħek!

Grazzi!

L-appoġġ tiegħek huwa imprezzabbli! Nofs il-klijenti l-ġodda tagħna ġejjin minn klijenti sodisfatti bħalek li jħobbu l-prodotti tagħna. Jekk taf lil xi ħadd ieħor li jista' jgawdi l-marka tagħna, nixtiequ li inti tirreferih ukoll.

Agħti lill-ħbieb tiegħek $50 off fuq l-ewwel ordni tagħhom ta '$150+ u ikseb $50 għal kull referenza ta' suċċess.

Grazzi!

L-appoġġ tiegħek huwa imprezzabbli! Nofs il-klijenti l-ġodda tagħna ġejjin minn klijenti sodisfatti bħalek li jħobbu l-prodotti tagħna. Jekk taf lil xi ħadd ieħor li jista' jgawdi l-marka tagħna, nixtiequ li inti tirreferih ukoll.

Agħti lill-ħbieb tiegħek $50 off fuq l-ewwel ordni tagħhom ta '$150+ u ikseb $50 għal kull referenza ta' suċċess.

Grazzi talli iffirmaw!
Iċċekkja l-email tiegħek għal kodiċi tal-kupun

Uża l-kodiċi waqt iċ-checkout għal 20% off fl-ewwel ordni tiegħek!